ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ​

ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

● Διπλώματα Οδήγησης
● Έκδοση αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών
● Διπλώματα για Αυτοκίνητα, Μοτοσυκλέτες, Φορτηγά, Νταλίκες
● Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου
● Έκδοση ειδικής άδειας για ΤΑΞΙ
● Μετεκπαιδεύσεις οδηγών
● Επεκτάσεις αδειών οδήγησης (για όλες τις κατηγορίες)
● Ανανεώσεις αδειών για όλες τις κατηγορίες
● Αντικατάσταση άδειας οδήγησης λόγω φθοράς / απώλειας διπλώματος
● Μετατροπές διπλωμάτων οδήγησης σε νέου τύπου
● Έκδοση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)

● Έκδοση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)

  1. Το ΠΕΙ πιστοποιεί ότι ένας συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη κατάρτιση, ώστε να οδηγεί συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματα

● Αναλαμβάνουμε την έκδοση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών & την έκδοση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων

● Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών & μεταφορέα εμπορευμάτων

  1. (μετά από υποχρεωτική φοίτηση σε σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ)

● Έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR

  1. Κατάρτιση οδηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (καύσιμα, τοξικά απόβλητα, ραδιενεργά υλικά κ.ά.)
  2. Η ισχύς του Πιστοποιητικού ADR είναι πέντε (5) έτη

● Διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικών με τη Διεύθυνση Μεταφορών

  1. Αποσύρσεις, κατάθεση πινακίδων, αλλαγή κινητήρα,
  2. άρση παρακράτησης, αντικατάσταση πινακίδων